søndag 19. desember 2010

Digital kompetanse definert i mitt programfag (Heste-og hovslagerfaget)

Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene?

I dette blogg innlegget skal jeg ta for meg hvordan læreplanen for Heste-og hovslagerfaget definerer bruk av digitale verktøy. I  læreplanen til Heste-og hovslagerfaget står det noe om bruk av digitale verktøy i kapitlet Grunnleggende ferdigheter og i selve kompetansemålene.

Hentet fra Grunnleggende ferdigheter: Å kunne bruke digitale verktøy i heste- og hovslagerfag innebærer å presentere, kalkulere, planlegge, innhente og utveksle informasjon ved hjelp av digitale verktøy. Det betyr også å bruke yrkesrelevante digitale verktøy i treningsopplegg for hest.

Her sier læreplanen noe om at man skal benytte digitale verktøy til å presentere. Hva man velger å presentere er helt opp til hver enkelt lærer, men jeg tenker at her kan det være aktuelt å benytte blogg, wiki, powerpoint, hjemmeside eller facebook for å presentere faktastoff eller teoristoff som elevene produserer selv.

Kalkulere får de trening i når de regner ut fôrplaner til hestene. Det står i kompetansemålet hentet fra Hest og hestehold at elevene skal utarbeide fôrplaner til ulike hester, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. Manuell utregning av fôrplaner tar mye tid og krever mye regning for elevene. Det er mange formler som skal regnes på for å få fôrplanen optimal. I tillegg har vi et fôrplanleggingsprogram som heter PC-horse. Der må de lære seg å plotte inn riktig informasjon om hesten. Utregningen av FEh (fôrenheter til hest) for å beregne energibehovet, samt utregning av protein-, mineraler- og vitaminbehov skjer automatisk etter at man har ført inn nødvendig informasjon om hest man ønsker å regne på.
Et nyttig verktøy når vi skal manuelt regne på fôrplaner kan være å benytte Excel-ark. På den måten kan det bli mer oversiktlig for elevene. Jeg har ikke brukt Excel-ark i den forbindelsen før, men tror det kan være nyttig hjelpemiddel, og ønsker i år å utforske dette videre.

De får også en del kalkulering i bedriftsetablering og økonomi kapitlet, men dette er det en annen lærer som har. De skal da sette opp et budsjett for drift av stall og vurdere hvordan ulike driftsformer og aktiviteter påvirker inntekter og utgifter.

Det står også at elevene skal bruke yrkesrelevante digitale verktøy i treningsopplegg for hest. Vi benytter pulsmåler i deler av treningen av hestene, og da får elevene trening i å bruke pulsmåleren, lære seg å overføre dataene til PC, samt lese av resultatene i et treningsprogram som følger med pulsmåleren. Kompetansemålet som er sentralt her er å bruke digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter med hest.

Det står også noe om at de skal planlegge, innhente og utveksle informasjon ved hjelp av digitale verktøy. I den forbindelsen bruker vi facebook og It's learning i planleggingen av undervisning. Innhente og utveksle informasjon brukes internett, It's learning, Facebook, Youtube etc.

Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? I tilfelle ja på spørsmålet - hvordan er dette gjort?"
Ja, skolen vår har arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen ved vår skole. Dette ble gjort i felles gruppearbeid hvor vi konkretiserte læreplanen med læremål og vurderingskriterier for alle kompetansemålene.

Mitt første blogg innlegg som omhandler fagblogg

Jeg er vant med å bruke blogg i undervisninga og for å dokumentere praktisk undervisning. Dette har vært i forbindelse med at elevene skal produsere en tekst, og vi har da brukt blogg som innleveringsform. I faget Aktivitet med hest, som er et praktisk fag tar vi masse bilder og disse legger jeg fortløpende ut på bloggen til klassen/linja uten noe særlig tekst ved siden av. Så kan vel si at det er en ren bildeblogg.

Det å skrive en personlig fagblogg blir nytt for meg, men jeg er glad jeg er vant med blogg som verktøy. Så slipper oppsett og utforsking å bli en del av det å komme i gang. Det skal bli spennende å se hvordan vi skal bruke blogg her i studiene.

Jeg har alltid masse tanker rundt egen undervisning men sjelden jeg skriver de ned sånn som her. Det å reflektere er veldig viktig for å forbedre undervisninga, men som regel gjør jeg dette i hodet framfor å skrive det ned. Så tipper dette skal bli et nyttig verktøy :)

Når det gjelder å bruke blogg opp i mot elevene har det vært greit til nå, men har da kun gjort det på enkeltoppgaver. Mulig det hadde vært spennende å benyttet blogg som verktøy som en helhetlig refleksjonssted for elevene og bruke det i større grad. Samtidig kan de gi en del mer jobb for meg, med tanke på at vurderingene av selve eleven må skje på It's learning. Jeg er egentlig veldig fornøyd med It's leraningssytemet og måten jeg kan holde styr på vurderingene til elevene.

Gleder meg til å komme i gang.